Regulamin

Regulamin Serdecznie witamy Państwa w ośrodku. Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem oraz za jego przestrzeganie, które służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszym Gościom.
 1. Pomieszczenia mieszkalne wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Rezerwacja dokonywana jest na podstawie przedpłaty 30% wartości rezerwacji wpłaconej do 3 dni roboczych od zablokowania terminu (oprócz rezerwacji terminu na mniej niż 14 dni przed przyjazdem – wtedy należy opłacić od razu całą należność), dopłata do całości winna nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu na podane w potwierdzeniu rezerwacji konto bankowe (za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania naszego rachunku bankowego).
 3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub jego części Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację w wysokości:
  • 30 % wartości rezerwowanego pobytu lub jego części w przypadku rezygnacji z pobytu lub jego części na 14 dni i więcej przed planowanym przyjazdem
  • 100% wartości rezerwowanego pobytu lub jego części w przypadku rezygnacji z pobytu lub jego części na mniej niż 14 dni przed planowanym przyjazdem lub braku przybycia bez anulowania rezerwacji.
  • Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa, który winien opłacić ją zgodnie z terminem na niej widniejącym. Wniosek o anulowanie rezerwacji winien być zgłoszony pocztą elektroniczną na adres mailowy: rezerwacje@uroczedomkizakopane.pl W odniesieniu do rezerwacji dotyczących okresu szczególnego zainteresowania pobytami,  obiekt Urocze Domki Zakopane zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odmiennych warunków anulowania rezerwacji, a nawet całkowitego wyłączenia możliwości złożenia wniosku o anulowanie rezerwacji.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu  w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 6. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 06:00.
 7. Zwierzęta są akceptowane na życzenie (przyjazd ze zwierzęciem, bez wcześniejszej zgody wiąże się z koniecznością opuszczenia obiektu przez Gości i opłatą za ewentualne zniszczenia).
 8. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz palenia tytoniu w wszelkich pomieszczeniach.
 9. Na terenie obiektu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, żrących, toksycznych ani wybuchowych.
 10. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie obiektu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 11. Gość ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem domku oraz zachowania go w stanie nienaruszonym.
 12. W przypadku pozostawienia pomieszczeń zanieczyszczonych naliczana będzie dodatkowa opłata za sprzątanie.
 13. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów wyposażenia obiektu powstałe z jego winy, oraz z winy jego gości.
 14. Obiekt ma obowiązek zapewnić wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa.
 15. Gość powinien zawiadomić  zarządcę o wystąpieniu szkody bezpośrednio po jej stwierdzeniu.
 16. Gość ma obowiązek należycie zabezpieczyć domek, tak aby dostęp do niego osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w domku, okna i drzwi muszą pozostać zamknięte.
 17. Gość jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem kluczy.
 18. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wyniesionych przez osoby korzystające z usług ośrodka regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 19. Przed zdaniem klucza obsługa ma prawo dokonać przeglądu pomieszczeń w obecności Gościa.
 20. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty rzeczy wartościowych pozostawionych w pokoju hotelowym lub ich uszkodzenia.
 21. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.
 22. Parkowanie pojazdów dozwolone wyłącznie na parkingu przed portiernią lub miejscach wyznaczonych.